Tarinamme

YHTEISÖLLISTÄ ELÄMÄÄ

Järvenpään Lepolaan

Keski-Uudellamaalla heräsi noin 20 vuotta sitten pienen joukon mielissä ajatus kristillisestä koulusta, päiväkodista ja vanhusten hoivakodista. Koulu ja päiväkoti syntyivät nopeasti. Ajatus hoivakodista jäi elämään rukouksissa ja ajatuksissa.

Vuonna 2010 ajatus nousi uudelleen esille, kun koulu muutti Järvenpään Lepolaan. Samalla hanke laajentui: tavoitteeksi tuli kristillinen asuinyhteisö ja hanke sai nimekseen Laiho. Myöhemmin yhdistys rekisteröitiin nimellä Kristillinen vanhusten asumisyhdistys Laiho ry. Alusta asti on ollut tärkeätä, että hanke on aidosti yhteiskristillinen.

Yhdistyksen tarkoituksena on yleisesti edistää sellaisten asuinyhteisöjen rakentumista, jossa elää sukupolvien kirjo ja joissa on hyvä asua elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Yhdistys tukee ja auttaa toiminta-alueellaan asuvia ikääntyneitä, edistää heidän aktiivisuuttaan asuinympäristössään, edistää sukupolvien välistä kanssakäymistä, vanhusten ja perheiden hyvinvointia sekä omassa kodissa ja asumisympäristössä asumista eri elämän vaiheissa.

Yhdistys toimii kristilliseltä pohjalta ja sen tarkoituksena on tukea Raamattuun perustuvaa kristillistä elämänkatsomusta ja kulttuuria sekä edistää kristillisen arvopohjan mukaista toimintaa asuinyhteisön arjessa.

Yhdistys voi toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä virkistys- ja harrastustoimintaa, keskustelu- ja tiedostustilaisuuksia ja vapaaehtoistoimintaa.

Yhdistys voi järjestää voittoa tavoittelematta ikääntyneiden päivätoimintaa sekä ylläpitää hallinnassaan olevia tiloja ja antaa tiloja muiden vastaavaa toimintaa harjoittavien yhteisöjen aatteelliseen toimintaan.

Yhdistys voi vastaanottaa testamentteja toimintansa tukemiseksi.